O nas

Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (IPT) to stowarzyszenie, założone w czerwcu 2004 roku przez grono ludzi, którym nieobojętne są sprawy lokalne, posiadających wizję miasta w którym chcieliby żyć i determinację do przekuwania tej wizji w rzeczywistość. W naszym stowarzyszeniu pomysłowość, otwartość umysłów i chęć działania na rzecz rozwoju Łodzi, łączą się z fachową wiedzą na temat transportu oraz szerokim zasobem doświadczeniem.

Celem naszego stowarzyszenia jest propagowanie oraz wspieranie wszelkich działań służących szeroko pojętemu rozwojowi miasta i regionu, ale tylko takiemu, który nie stoi w sprzeczności z potrzebami ogółu mieszkańców, nie prowadzi do odhumanizowania wspólnej przestrzeni miejskiej lub degradacji krajobrazu, nie szkodzi naszemu zdrowiu i przyrodzie. Tym samym dalekosiężnym efektem naszej działalności będzie wprowadzenie miasta na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Obiektem naszego szczególnego zainteresowania jest transport jako ten element, który w ogromnym stopniu decyduje o jakości naszego życia, możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego. Od sposobu, w jaki zaspokajamy naszą potrzebę przemieszczania się, zależy bowiem to, jak wygląda otoczenie w którym żyjemy, jakie ponosimy koszty materialne i niematerialne oraz jak zbliża nas to lub oddala od zaspokojenia innych naszych potrzeb.

Od momentu zawiązania stowarzyszenia podjęliśmy intensywne działania na różnych polach. W ramach edukowania i popularyzacji wiedzy na temat transportu zorganizowaliśmy dwie konferencje popularno – naukowe, kilkukrotnie współorganizowaliśmy obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego, przygotowaliśmy wystawę prezentującą dobre praktyki zrównoważonego transportu a także opublikowaliśmy łącznie kilkanaście tekstów o różnej objętości i charakterze na łamach łódzkiej i ogólnopolskiej prasy oraz w publikacjach naukowych. Konsultowaliśmy wszystkie najważniejsze projekty transportowe, jakie realizowane są, lub realizowane mają być w Łodzi od momentu powstania stowarzyszenia, a także stworzyliśmy i zaprezentowaliśmy kilka własnych projektów. Niezliczoną ilość razy interweniowaliśmy na wszelkich poziomach władzy w sprawie poprawy rozwiązań transportowych. Dla pełniejszego wykorzystania naszych zasobów współpracujemy w ramach sieci organizacji pozarządowych „Szacunek dla Łodzi” i „Wspólna Przestrzeń”.

Wciąż pracujemy nad tym, aby transport i związana z nim przestrzeń ulegały systematycznej poprawie i modernizacji zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i wynikającymi z niego trendami. W naszych działaniach kładziemy nacisk na głęboką modernizację kolei w regionie, na pozytywną ewolucję transportu publicznego w mieście i integrację wszystkich środków transportu w jeden spójny system. Dostrzegamy zarówno potrzeby „twardych” inwestycji infrastrukturalnych, jak i „miękkich” działań organizacyjnych. Istotny dla działań na łódzkim polu pozostaje też kontekst krajowy i europejski, jakim jest Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) i związane z nią duże inwestycje centralne. Wszystkich, których cele i interesy są zbieżne z naszymi serdecznie zapraszamy do wspólnego działania, twórczej dyskusji i obywatelskiej aktywności.

Stowarzyszenie IPT 2004-2010

Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu to stowarzyszenie zwykłe, zarejestrowane 1 czerwca 2004 r. w Łodzi, pod nr rej. SSP-V-5011/15/04

Jedna odpowiedź na „O nas

  1. Krośniewicką kolejkę jeszcze można zrewitalizować.
    Serdecznie zapraszam na stronę inicjatywy mającej na celu ochronę i rewitalizację krośniewickiej kolejki: http://www.kkw.sos.pl.
    Każdy może pomóc – to proste i nie wymaga ani wysiłku, ani pieniędzy. Wystarczy wysłać list lub e-maila. Informacje:
    http://www.kkw.sos.pl/mozesz-pomoc-to-proste/