Odcinki wyłączone z obsługi

Zrezygnowaliśmy z obsługi następujących odcinków ulic:

  1. Maratońska od Golfowej do Sanitariuszek (przeniesienie linii z ulicy o peryferyjnym przebiegu do osi osiedla, obsługa fabryki czekolady)
  2. Łagiewnicka od Czapli do Jaskółczej (przeniesienie linii z ulicy idącej skrajem Lasu Łagiewnickiego do osi osiedla)
  3. Waltera-Janke i Obywatelska od Nowe sady do Elektronowej (zmiana techniczna – brak przystanków na wyłączonym odcinku)
  4. Starorudzka, Ekonomiczna i Graniczna od Demokratycznej do Przestrzennej (uproszczenie przebiegu, zwiększenie częstotliwości kursowania na pozostałych ciągach)
  5. Skrzywana od Wólczańskiej do Politechniki (zmiana techniczna – brak przystanków na wyłączonym odcinku)
  6. Włókniarzy od św. Teresy do Pojezierskiej (zmiana techniczna – brak przystanków na wyłączonym odcinku)
  7. Kolumny od Rzgowskiej do Bieszczadzkiej (wykonywane są pojedyncze kursy – uproszczenie przebiegu, zwiększenie częstotliwości kursowania na pozostałych ciągach)
  8. Wełniana i Kotoniarska od pętli Młynek do Tomaszowskiej (wykonywane są pojedyncze kursy – wątpliwa potrzeba obsługi; do ew. przywrócenia w uzasadnionym przypadku)
  9. Frezjowa i Transmisyjna od Pomorskiej i Rokicińskiej (wykonywane są pojedyncze kursy – wątpliwa potrzeba obsługi; do ew. przywrócenia w uzasadnionym przypadku)

Możliwość komentowania jest wyłączona.