Śródmieście Pn., Radiostacja, Stare Polesie

To, na co postawiliśmy w centrum Łodzi to bardzo częste kursy autobusów i tramwajów na poszczególnych ulicach. Komunikacja zbiorowa musi być dostępna „od ręki”, bo tylko wtedy zacznie być alternatywą do jazdy samochodem po centrum, na niewielkie odległości. Na każdą trasę tramwajową skierowaliśmy przynajmniej 2 linie, podobnie jak na przecznice Piotrkowskiej – Rewolucji 1905 r., Jaracza, Tuwima i Nawrot. Wszędzie tam maksymalny czas czekania na przystanku nie przekroczy 5 minut, a w większości przypadków będzie jeszcze krótszy.

Zadaniem stojącym przed układem komunikacyjnym w tym rejonie będzie też obsługa dworca Łódź Fabryczna, a docelowo także rozwiezienie pasażerów przyjeżdżających do stacji Łódź Centrum, położonej w planowanym tunelu średnicowym. Wszystkie linie tramwajowe z ulicy Narutowicza podjechać mają pod dworzec (2 linie przez ul. Tramwajową, 2 przez pl. Dąbrowskiego i P.O.W.). Na dworzec przeniesie się też główna krańcówka autobusów. Z niej, w kierunku Ronda Solidarności i Dołów, autobusy pojadą średnio co 3,5 minuty. Pojawi się też linia, która wykorzysta tzw. ulicę Nowotargową – autobus nr 80 z Nawrot/Tuwima pojedzie na północ przez dworzec, ul. Sterlinga do pętli przy Marysińskiej. Swoją dawną rolę odzyska też tramwaj na ul. Kilińskiego.

Na najbardziej obciążonych trasach tramwajowych – WZ i ŁTR nastąpią pewne zmiany. Proponujemy powrót do 4 linii kursujących po Kościuszki co 7,5 minuty (łącznie da to o 2 kursy na godzinę więcej). Wśród nich znalazłyby się też ponownie linie podmiejskie do Zgierza i Pabianic (uzupełnione na odcinku miejskim skróconymi, miejskimi wariantami). Do czasu przebudowy torowisk poza granicami Łodzi wymagać to będzie korekt tras tramwajów (11 pojedzie na Kurczaki a 6 do Chocianowic), które pozwolą na utrzymanie kursowania tramwajów niskopodłogowych na trasie ŁTR. Proponujemy też, aby wykorzystać w pełni infrastrukturę dworca przesiadkowego przy „Centralu” i uruchomić po 1 linii skręcającej z al. Kościuszki w Piłsudskiego i z Piotrkowskiej w Mickiewicza. Dzięki temu z al. Kościuszki czy Manufaktury dojedziemy bez przesiadki do Galerii Łódzkiej a z placu Niepodległości – na Dworzec Kaliski.

Układ linii autobusowych także nieco poprawiliśmy, aby lepiej dostosować go do Waszych potrzeb. Linia 86 dojechałaby do ul. Pomorskiej, gdzie można by przesiąść się na tramwaje jadące w kierunku Lumumbowa. Linia 96, z kolei, dowiozłaby na Dworzec Fabryczny. Proponujemy też nową linię, która połączy ulice Kopcińskiego, Północną i Franciszkańską. Autobusy kursujące wzdłuż Tuwima wyjeżdżałyby także dalej w kierunku wschodnim – ulicą tą, obok 80 i 74, zaczęłaby kursować linia 82 jadąca z dworca Łódź Kaliska przez Widzew, Olechów do Andrzejowa.

W obrębie Starego Polesia bazowaliśmy na istniejącym układzie. Proponujemy jednak dwie linie o bardziej prostoliniowym przebiegu północ – południe. Wzdłuż ulic Kasprzaka i Żeligowskiego pojechałoby 65 łączące Radogoszcz i Retkinię a wzdłuż Żeromskiego 83 z Teofilowa przez al. Politechniki do pl. Niepodległości. Obsługę ulicy Kopernika wzmocniłaby linia 57, jadąca z lotniska w rejon Centralu, a następnie, tradycyjnie, przez Sienkiewicza do Dworca Fabrycznego. Zapewniłaby ona dojazd z os. Kopernika do trasy WZ i linii jadących na południe miasta. Skierowaliśmy też autobusy w rejon skrzyżowania Zamenhofa i Gdańskiej, gdzie obecnie komunikacja miejska nie kursuje (a gdzie zlokalizowany jest np. Ośrodek Medycyny Pracy). Ze względu na układ drogowy miejsce to autobusy obsługiwałyby jednokierunkowo.

W rejon Radiostacji skierowaliśmy skomunikowaną z tramwajem linię z Widzewa zapewniającą jednocześnie dowóz od tramwaju do szpitala przy ul. Pomorskiej. Zupełną nowością jest autobus klasy midi (krótszy i lżejszy niż standardowe), który pojechałby ulicami Tamka i Matejki obsługując m. in. BUŁ, wydział zarządzania i centrum sportowe UŁ przy Styrskiej. Sugerujemy, aby ta sam linia pojechała po ulicy Wschodniej, co wymagałoby wprowadzenia ruchu dwukierunkowego.Jak dojadę stąd do...

Zapraszamy do zapoznania się z siatką połączeń!

Możliwość komentowania jest wyłączona.