Czytelne oznakowanie

Sposób w jaki oznaczone są poszczególne linie nie przekłada się na jakość podróży. Jakkolwiek oznaczymy poszczególne linie, ważne jest przede wszystkim jak często i po jakiej trasie kursują. Numery, jakie nadaliśmy poszczególnym liniom mają charakter roboczy. Kierowaliśmy się jednak pewnymi zasadami:

1. Jeden numer (oznaczenie) musi jednoznacznie określać trasę. Niedopuszczalne jest dla nas, stosowane obecnie, wariantowanie tras oznaczane tylko w rozkładach jazdy (np. kursy linii 50 do C.H. Ptak, albo kursy linii 55 do Della). Każdy wariant trasy musi mieć swoje odrębne oznaczenie, które pojawi się na rozkładach, przystankach i na pojazdach. Niekonsekwentne wprowadzanie oznaczeń jest podstawowym źródłem obecnej dezinformacji pasażerów.

2. Im dłuższe numery linii tym trudniejsze do zapamiętania.

3. Jeśli jakieś linie jadą na przeważającej części trasy razem, a dopiero na końcu rozdzielają się, to warto je wyróżnić. Ogromna większość pasażerów nie będzie dojeżdżać do końca trasy, tylko skorzysta z autobusu na odcinku wspólnym. Z tego punktu widzenia oznaczenia składające się z liczby+litery są dość wygodne (większość musi zapamiętać jedynie numer, dalsze oznaczenia może zignorować). Alternatywnie liniom o podobnej trasie można nadawać kolejne numery (to może okazać się problemem przy próbie zmiany trasy lub pojawieniu się innej linii o częściowo wspólnym przebiegu).

4. Jeśli stosujemy dodatkowe oznaczenia literowe, to staraliśmy się, aby z czymś się kojarzyły. W ogromnej części przypadków pochodzą od pierwszej litery docelowej krańcówki/miejscowości.

5. Jeśli na jakiejś linii pojawiają się warianty, to oznaczenia literowe stosowane są dla wszystkich wariantów. Dzięki temu nie tworzymy złudnego poczucia, że jakiś wariant jest „podstawowy” a inny „dodatkowy”. Między wariantami tras nie ma hierarchii ważności.

Wytyczone przez nas linie autobusowe podzieliliśmy na kategorie biorąc pod uwagę rolę, jaką mają pełnić. Dwie grupy linii uzyskały zupełnie nowe zakresy numeracji – linie pomiędzy 30 a 39 to autobusy dowożące do tramwaju lub kolei. Zwykle jeżdżą na krótkich trasach i są skomunikowane z komunikacją szynową. Linie od 41 do 47 to linie o podobnej roli, ale kursujące na dłuższych trasach, obsługujące też transport lokalny, czy dowożące do dwóch różnych linii tramwajowych. Pozostałym liniom nie przyporządkowaliśmy nowych numerów. Wiele z nich po prostu zachowaliśmy, dzięki temu łatwiej będzie Wam zrozumieć, jaką rolę mają pełnić, nawet jeśli częściowo zmieniła się trasa. Wśród pozostałych linii wyróżnić można te obsługujące centrum miasta (najczęściej wyjeżdżające potem na osiedla, jak 80 czy 96) i linie międzydzielnicowe, omijające centrum (jak 69 albo 81). Ostatnią grupą, najmniej charakterystyczną, są autobusy, które nie przecinają całego śródmieścia, ale wychodzą z węzłów na jego terenie lub z węzłów na osiedlach (np. 78, 51).

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w dziale FAQ – często zadawane pytania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.