Koszty i organizacja budowy DTC

Projekt DTC został stworzony i zaprezentowany władzom miasta przy okazji projektowania przebudowy trasy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Obecnie planowana jest modernizacja drugiej z tras przebiegających przez węzeł – trasy wschód – zachód. Przebudowa tramwaju na trasie WZ ma być współfinansowana z funduszy unijnych, z krajowego programu Infrastruktura i Środowisko. Co istotne, węzły przesiadkowe zostały we wniosku wpisane jako istotny element planowanej modernizacji. Nadarza się więc doskonała okazja, aby projekt DTC włączyć do planowanej inwestycji. Jeśli to nie zostanie zrobione – powstanie DTC zostanie odroczone o co najmniej dekadę – tyle trwają gwarancje unijne blokujące poważniejsze prace w obrębie raz dofinansowanych realizacji.

Dworzec Tramwajowy Centrum to znacząca inwestycja, jednakże poniesione na nią nakłady mają szansę szybko się zwrócić i zaprocentować zwiększeniem liczby pasażerów transportu publicznego. Ostateczny koszt budowy węzła zależeć będzie m. in. od wyposażenia węzła, jakości użytych materiałów, jakości oprawy architektonicznej czy konstrukcji i rozmiarów zadaszenia. Doświadczenia krajowe nie pozwalają na zbyt obfite porównania kosztów. Jedyny podobny polski węzeł – węzeł na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu kosztował 86,5 mln złotych przy czym w skład projektu wchodziła też przebudowa znacznych odcinków przyległych ulic, wyłożenie nawierzchni placu kostką kamienną oraz budowa przejścia podziemnego wraz z windami. Można przyjąć, iż budowa DTC w pełnej wersji powinna zamknąć się w kwocie 60 mln złotych z czego część mogłaby zostać pokryta z funduszy unijnych.

Sama budowa mimo swojego rozmachu nie powinna być bardzo kłopotliwa. DTC choć obejmuje główne skrzyżowanie tramwajowe w mieście, to powinien dawać dobre możliwości etapowania budowy tak, by zminimalizować wpływ remontu zarówno na ruch samochodów jak i transportu publicznego w czasie remontu. Dodatkowym ułatwieniem jest, iż węzeł powstawałby na terenie miejskim pomiędzy rozsuniętymi jezdniami, a niektóre etapy (jak np. budowa odcinka w ul. Piotrkowskiej) mogą powstawać bez jakichkolwiek zmian w ruchu tramwajów. Wraz z powstawaniem kolejnych etapów DTC można będzie wykorzystywać kolejne elementy, które docelowo służyć mają prowadzeniu ruchu liniowego i awaryjnego.

Czy węzeł zostanie wybudowany w ramach remontu trasy Widzew – Retkinia? To zależy od władz miasta i od Państwa zaangażowania. Decyzja jak na razie nie została podjęta.

Helsinki Helsinki – budowa linii tramwajowych do rewitalizowanej dzielnicy portowej odbywa się etapami

Czytaj dalej: PODOBNE WĘZŁY W INNYCH MIASTACH

Możliwość komentowania jest wyłączona.