Bazylea – dworzec SBB

Węzeł przesiadkowy zlokalizowany jest na placu przed dworcem głównym kolei szwajcarskich SBB. Plac dworcowy stanowi strefę pieszą wyłączoną z innego ruchu niż pojazdy komunikacji publicznej. Od strony centrum na plac prowadzą przejścia naziemne zabezpieczone sygnalizacją świetlną wybudowane w latach 90. Przejścia na powierzchni zastąpiły dawne przejścia podziemne, które przebudowano na parking i serwis rowerowy. Poza obsługą dworca węzeł służy też przesiadkom między pięcioma liniami tramwajowymi (z czego dwie są liniami podmiejskimi, trzecia zaś stanie się niedługo linią międzynarodową) i trzema autobusowymi (w tym linią na lotnisko).

Bazylea - dojście do dworca Bazylea. Dawne przejścia podziemne prowadzące na plac dworcowy zamieniono na parking i serwis rowerowy. Dla pieszych wyznaczono nowe przejścia naziemne.

Do węzła prowadzą cztery trasy tramwajowe wychodzące z narożników placu. Na sam węzeł składa się symetryczny zespół sześciu (!) torów umożliwiający przejazd w każdym z kierunków a także zawrócenie w dowolnym kierunku. Tory zewnętrzne służą jako pętla i umożliwiają postój bez blokowania innych pojazdów. Pozostałe cztery przystanki mają charakter przelotowy i przypisane są do poszczególnych kierunków. Przystanek odjazdowy autobusów znajduje się w bocznej części placu. Przez węzeł nie przejeżdżają linie autobusowe przelotowe.

Bazylea - dworzec SBB Widok na perony węzła. W tle – dworzec kolejowy.

Ruch pieszych w obrębie węzła jest zupełnie swobodny. Plac jest strefą pieszo – tramwajową, poszczególne perony nie są od siebie odgrodzone, a więc przesiadka nie wymaga nadkładania drogi i pasażer w trakcie przesiadki ma do pokonania minimalną odległość. Węzeł nie ma wspólnego zadaszenia, ale perony przystanków przelotowych posiadają odrębne daszki zainstalowane na słupach sieci trakcyjnej. Nawierzchnia placu nie jest może specjalnie szlachetna (asfalt), ale elementem poprawiającym estetykę są szpalery krzewów ustawione w donicach. Platformy przystankowe zostały częściowo wyniesione – na wysokość ok. 15 cm, co ułatwia wsiadanie. Na peronach ustawione są automaty do sprzedaży biletów oraz napojów. Plac stanowi jednocześnie atrakcyjną przestrzeń miejską z lokalami gastronomicznymi umieszczonymi w parterach otaczających go kamienic.

Bazylea - dworzec SBB Plac przeddworcowy to intensywnie wykorzystywana strefa piesza.

Węzeł przesiadkowy przy dworcu w Bazylei wydaje się być bardzo rozbudowany ze względu na skomplikowany układ torowy. W praktyce jednak, dzięki zlokalizowaniu w strefie pieszej jest niezwykle funkcjonalny i przyjazny przesiadającym się. Swobodny ruch pieszych pomiędzy peronami umożliwia przesiadkę w najprostszy możliwy sposób, a plac pozbawiony ruchu samochodowego jest jednocześnie przyjemnym miejscem nie tylko do oczekiwania na pojazd, ale i spędzania wolnego czasu. Węzeł obsługuje 38 par tramwajów oraz 20 par autobusów w ciągu godziny.

Bazylea węzeł dworzec Wykonano na podkładzie zaczerpniętym z aplikacji GoogleEarth

Możliwość komentowania jest wyłączona.